Cookie en Privacy Policy


Deze pagina is voor het laatst aangepast op 7 juni 2018.

Deze website is eigendom van Colpaert nv.

Contactgegevens:

Colpaert nv – Dragonderdreef 7 – 8570 Vichte

T 056 77 77 77

F 056 77 78 66

info@colpaertnv.be

BE 0472.263.603 

Inzamelen van informatie – Privacy en gegevensbescherming

De meeste informatie op deze website is beschikbaar zonder dat er persoonsgegevens moeten worden verstrekt. Wanneer de gebruiker toch om persoonlijke informatie gevraagd wordt, zal deze informatie enkel gebruikt worden voor doeleinden die strikt aansluiten bij de dienstverlening van en door Colpaert nv op basis van de contractuele relatie als gevolg van de bestelling of registratie dan wel op basis van haar gerechtvaardigd belang om diensten te verlenen en u hiervoor te contacteren. De informatie over u wordt u op verzoek meegedeeld. U kan deze, indien nodig, laten verbeteren of wissen. Daartoe volstaat het ons te mailen op info@colpaertnv.be. Bent u het niet eens met de manier waarop Colpaert nv uw gegevens verwerkt, kan u klacht indienen bij de Gegevensbeschermingsautoriteit www.privacycommission.be – Drukpersstraat 35 te 1000 Brussel). Meer informatie over de manier waarop Colpaert nv omgaat met uw gegevens vindt u hieronder.

Door de toegang tot en het gebruik van de website verklaart u zich uitdrukkelijk akkoord met deze volgende algemene voorwaarden.

Aansprakelijkheid

De op deze website beschikbaar gestelde informatie is met de grootste zorg samengesteld. Uiteraard is deze informatie richtinggevend en door de beknoptheid niet altijd volledig. Voor verdere en concrete uitleg kan u met Colpaert nv contact nemen via mail. Gelet op onze middelenverbintenis, wijzen we elke aansprakelijkheid af voor schade van welke vorm dan ook die voortvloeit uit het gebruik van de aangeboden informatie.

Wij zijn er van bewust dat u vertrouwen stelt in ons. Wij zien het dan ook als onze verantwoordelijkheid om uw privacy te beschermen. Op deze pagina laten we u weten welke gegevens we verzamelen als u onze website gebruikt, waarom we deze gegevens verzamelen en hoe we hiermee uw gebruikservaring verbeteren. Zo snapt u precies hoe wij werken.

Dit privacybeleid is van toepassing op de diensten van Colpaert. U dient zich ervan bewust te zijn dat Colpaert niet verantwoordelijk is voor het privacybeleid van andere sites en bronnen. Door gebruik te maken van deze website geeft u aan het privacy beleid te accepteren.

Colpaert respecteert de privacy van alle gebruikers van haar site en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld.

1. Bescherming van de persoonsgegevens

 

1.1. Colpaert respecteert de wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levensfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens. 

 

1.2. GDPR wetgeving 2018

Colpaert engageert zich om te evolueren naar een 100% compliancy conform de GDPR wetgeving in 2018. 

De GDPR wetgeving - Algemene Verordening Gegevensverwerking - is een nieuw Europees wetgevend kader met rechtstreeks effect voor de verwerking van persoonsgegevens. Deze vervangt de Europese Privacy-richtlijn.

Deze nieuwe wetgeving betekent nieuwe rechten voor de betrokkenen en verplichtingen voor de verwerkers en verwerkingsverantwoordelijken.

Deze privacy policy is slechts een van de vele stappen die we hiervoor ondernemen. Op aanvraag stellen we onze documentatie met ondernomen maatregelen graag ter beschikking.

1.3. Persoonsgegevens Colpaert
 

Voor vragen bij deze verklaring en ons beleid kan u steeds contact opnemen met Jan Colpaert – info@colpaertnv.be. Voor vragen die meer zijn dan een vraag om inlichtingen kunnen wij u vragen u te identificeren, zodat wij zeker zijn dat wij de gevraagde informatie en gegevens aan de juiste persoon verstrekken.

Wanneer en voor welke doeleinden verzamelt en verwerkt COLPAERT NV gegevens?

Colpaert nv verzamelt en verwerkt gegevens over u wanneer u als klant op ons een beroep doet voor werken (nieuwbouw, renovatie, enz) of wanneer u op een andere manier met ons contact opneemt. Die activiteiten vatten we samen onder de noemer “klantenbeheer” en betreffen met name de uitvoering van de projecten die wij met u sluiten.

Bent u leverancier, dan verwerken wij uw gegevens of die van uw contactpersonen in het kader van de levering van producten of diensten, voor het generieke doeleinde “leveranciersadministratie”. In dat geval is het ook mogelijk dat wij uw gegevens meenemen in onze werkplanning, samen met de gegevens van onze eigen medewerkers. 

Verder verwerken wij uw gegevens, als klant of als leverancier, bij het opmaken van facturen en andere boekhoudkundige documenten. Dit vormt het doeleinde “boekhouding”.

Tot slot kan het zijn dat wij gegevens over u verwerken omdat dat van belang is of kan zijn voor onze activiteiten, bijvoorbeeld om op uw advies of diensten beroep te kunnen doen. Deze activiteiten omschrijven we als “communicatie” of “public relations”.

Welke gegevens verzamelt en verwerkt COLPAERT NV?

Het gaat over de gegevens die u ons meedeelt en die wij nodig hebben voor de uitvoering van het project waarvoor u op ons beroep doet, zoals uw naam, adres, e-mailadres en professionele gegevens, zoals bedrijfsnaam en BTW-nummer, de gegevens over uw gezinssamenstelling en alle andere gegevens in dat verband. Meestal geeft u ons die gegevens rechtstreeks door, maar het is ook mogelijk dat wij die gegevens verkrijgen van uw architect of andere partijen waar u mee samenwerkt.  

De gegevens kunnen ook betrekking hebben op uw interesses in of plannen voor een toekomstig project. 

Van leveranciers kunnen wij bepaalde gegevens verwerken om ons toe te laten de werken goed in te plannen. Het gaat daarbij dan om de beschikbaarheid en aanwezigheid, alsook het type werken.

Financiële gegevens verwerken wij in het kader van de boekhouding.

Gegevens over uw functie en activiteiten worden verwerkt in het kader van communicatie of public relations.

Hoe verzamelt COLPAERT NV uw gegevens?

Uw gegevens verzamelen wij wanneer u daartoe (papieren dan wel elektronische) formulieren invult. Soms gebeurt dat via een gesprek, telefonisch contact of mailuitwisseling. 

Normaal verkrijgen wij die gegevens rechtstreeks van u. Soms kan het ook zijn dat wij ze onrechtstreeks verkrijgen. Dat is het geval met gegevens over medewerkers van leveranciers die actief zijn op onze werven en die we bekomen van de leveranciers zelf. 

Ook bij direct marketing komt het voor dat wij uw gegevens verkrijgen bij derden. Waar we uw gegevens hebben gehaald delen wij u dan mee.

1.3.1 Verwerkingsovereenkomst persoonsgegevens: nieuwsbrieven

De ontvanger kan zich op elk moment uitschrijven voor onze nieuwsbrieven. Na uitschrijving ontvangt deze persoon geen nieuwsbrieven of ander promotiemateriaal meer van de afzender: deze gegevens worden uit ons bestand gewist. Ons development team zorgt ervoor dat er een unsubscribe-button aanwezig is.

Om in te schrijven op onze nieuwsbrief, doorloopt de bezoeker een dubbele opt-in procedure.

1.3.2 Verwerkingsovereenkomst persoonsgegevens: contactgegevens klanten

 • Voor ons klantenbeheer maken wij gebruik van een CRM pakket. Hierin bewaren wij - zolang als nodig - volgende gegevens van onze bestaande klanten:
 • Voornaam
 • Achternaam
 • Straat + Nr
 • E-mail
 • Telefoon
 • Postcode + gemeente
 • Deze gegevens worden louter gebruikt voor het contact met de klant via e-mail, telefoon of per post. Dus niet voor promotionele acties.
 • Colpaert ziet toe op de correctheid van deze gegevens en neemt contact op met de desbetreffende klanten om te controleren of deze gegevens nog kloppen.
 • De klant kan deze gegevens op elk moment inkijken (zie ook: 2. Inkijken en aanpassen persoonsgegevens).
 • Indien een klant vertrekt bij Colpaert worden deze gegevens maximaal 7 jaar bewaard. Daarna verwijderen we deze volledig uit onze database.
1.3.3 Verwerkingsovereenkomst persoonsgegevens: prospecten
 

Colpaert nv verwerkt uw persoonsgegevens met het oog op klanten- of prospectenbeheer. Indien u dit als prospect niet wil, volstaat een mail naar info@colpaertnv.be.

U kan uw gegevens inkijken en laten aanpassen via een eenvoudig verzoek, mét bewijs van identiteit, aan Jan Colpaert van Colpaert nv, mail info@colpaertnv.be.

Met vragen of klachten over gegevensverwerking kan u terecht bij de Gegevensbeschermingsautoriteit.

 

2. Inkijken en aanpassen persoonsgegevens

 • Klanten en personeel van Colpaert kunnen op elk moment hun overeenkomstige persoonsgegevens opvragen. Bij een aanvraag zal Colpaert de gevraagde gegevens - fysieke documenten of online - zo snel mogelijk ter beschikking stellen.
 • De klant of medewerker kan ook vragen om de gegevens aan te passen en/of te verwijderen. 

3. In geval van een data breach

 • Indien er zich een data breach voordoet (situatie waarbij persoonsgegevens kwaadwillig worden vrijgegeven), doet Colpaert beroep op Black and White Company met als rol de verwerkingsverantwoordelijke die op hun beurt beroep doen op Combell - de verwerker.
 • Een data breach moet binnen de 72 uur na ontdekking/gewaarwording (niet het ontstaan van) doorgegeven worden aan de Privacy Commissie. Onze partner Combell neemt deze verantwoordelijkheid op zich als verwerker. 

Cookie Policy

De website www.colpaertnv.be (hierna “de website”) worden beheerd door "Colpaert", waarvan de maatschappelijke zetel is gevestigd te België, 8570 Vichte, Dragonderdreef 7 (hierna “Colpaert”).

Colpaert maakt voornamelijk gebruik van cookies om uw surfervaring op de website te verbeteren. Alle gegevens die we halen uit onze cookies zijn anoniem en worden alleen gebruikt om de klantenervaring op de website te begrijpen met als doel om de prestaties en bruikbaarheid van deze website te verbeteren.
 

Wat zijn cookies?

Een cookie is meestal een klein tekstbestand verzonden van een website en opgeslagen in de webbrowser van de gebruiker terwijl een gebruiker aan het surfen is op een website. Wanneer de gebruiker in de toekomst op dezelfde website surft, kunnen de gegevens die zijn opgeslagen in de cookie worden opgehaald door de website om de website op de hoogte te brengen van de vorige activiteit van de gebruiker. Cookies werden ontworpen als een betrouwbaar mechanisme voor websites om de status van de website of de activiteit die gebruiker in het verleden heeft ondernomen, te herinneren. Ze helpen ons om uw bezoek aan de website te optimaliseren, om de technische keuzes te herinneren (bijvoorbeeld taalkeuze, een nieuwsbrief, enz.) en om meer relevante diensten en aanbiedingen te tonen. Indien u onze website wenst te raadplegen, raden wij u aan om de cookies in te schakelen. Echter, indien u verkiest om dit niet te doen, bent u altijd vrij om ze niet in te schakelen.

Cookies kunnen omvatten: het klikken op bepaalde knoppen, inloggen of een opname van de pagina's welke door de gebruiker werden bezocht, zelfs maanden of jaren geleden. Hoewel cookies geen virussen kunnen bevatten en geen malware kunnen installeren op de gastcomputer, worden tracking cookies en vooral third-party tracking cookies vaak gebruikt als manieren om lange termijn gegevens van de browsergeschiedenis van individuen samen te stellen.
 

Cookies die deze website gebruikt

Deze website kan gebruik maken van verschillende types van cookies.

 1. De strikt noodzakelijke cookies: Zoals de naam al doet vermoeden zijn deze cookies strikt noodzakelijk zijn om u in staat te stellen te surfen op de website of om in bepaalde functies die u hebt aangevraagd te voorzien.
 2. Cookies voor functionaliteit: Deze cookies verbeteren de functionaliteit van de website door het opslaan van uw voorkeuren. Bijvoorbeeld, u kunt uw profiel in stellen op de homepage.
 3.  Tracking cookies: Deze cookies zullen gebruikerssessies overleven. Wanneer een permanente cookie zijn Max-Age is ingesteld op 1 jaar, zal dan, binnen dat jaar, de initiële waarde opgenomen in die cookie terug verzonden worden naar de server iedere keer de gebruiker de server bezoekt. Dit wordt gebruikt om een essentieel stuk van informatie op te slaan, zoals hoe de gebruiker initieel naar deze website is gekomen. Om deze reden worden ze ook wel tracking cookies genoemd. Bijvoorbeeld, zodra u de gewenste taal hebt gekozen, zal de website uw voorkeur opnemen in een permanente cookie, opgeslagen op uw browser. Wanneer u daarna opnieuw de website bezoekt, zal het die permanente cookie gebruiken om ervoor te zorgen dat de inhoud wordt geleverd in de door u gewenste taal.
 4. Prestatie cookies: Deze cookies helpen om de prestaties van de website te verbeteren, om zo een betere gebruikerservaring te voorzien. We maken gebruik van Google Analytics, een populaire webanalyse-service aangeboden door Google Inc. Google Analytics maakt gebruik van cookies om ons te helpen analyseren hoe gebruikers onze website gebruiken. Het registreert het aantal bezoekers en vertelt ons zaken over hun algehele gedrag, zoals de typische duur van een bezoek aan de website of het aantal pagina’s dat een gebruiker gemiddeld bekijkt.
 5. Third party cookies: Om onze communicaties te ondersteunen hebben we onze inhoud verankerd in sociale media kanalen zoals YouTube, Facebook en Twitter en maken we gebruik van de sharing mogelijkheden op sociale netwerken. De kanalen die we gebruiken kunnen cookies bevatten van deze websites en wij controleren deze niet. U dient de relevante website van deze derden te raadplegen voor meer informatie over deze cookies.

De tabel hieronder bevat een opsomming van de cookies die de website verzamelt en welke informatie deze cookies opslaan:

COOKIE name Beschrijving
LARAVEL_SESSION Bevat alle data die tijdelijk gebruikt worden, tot de gebruiker de website verlaat.
_GA Google Analytics. Bewaart IP-adres en locatie van de gebruiker, hoe lang deze op de website blijft en welke pagina’s hij gebruikt. Deze data worden gebruikt voor het analyseren van de bezoekers van de website.

 

Cookies uitschakelen

Er zijn een aantal opties beschikbaar om het opslaan van cookies te voorkomen. Gelieve de websites van de verschillende browsers te bezoeken om te leren hoe je de opslag van cookies kan blokkeren.

 • Apple Safari: https://support.apple.com/kb/PH19214?viewlocale=en_US&locale=en_US • Google Chrome: http://support.google.com/chrome/bin/answer.py?hl=en-GB&answer=95647 
 • Microsoft Internet Explorer: http://www.microsoft.com/info/cookies.mspx 
 • Mozilla Firefox: http://support.mozilla.org/en-US/kb/Enabling%20and%20disabling%20cookies  

Naast het vermijden van opslag is het ook mogelijk om op elk moment de huidige op de computer geïnstalleerde cookies te verwijderen. Het is goed te beseffen dat wanneer u beslist om al uw cookies te verwijderen, u hoogstwaarschijnlijk al uw gebruikersnamen en paswoorden op alle websites die u bezoekt, opnieuw moet geven. Zoals reeds vermeld, kunnen cookies een aanwinst zijn voor uw surfervaring op het web.

Wenst u meer te weten over cookies, gelieve de website www.allaboutcookies.org te bezoeken. Deze website voorziet meer informatie over cookies, legt gedetailleerd uit hoe je de cookies die je vindt, kunt verwijderen en toont u hoe u vertrouwde websites kunt toestaan om cookies op te slaan op uw computer.
‚Äč

Contact

Indien u nog verdere informatie wenst of wenst opmerkingen te maken, gelieve Colpaert dan te contacteren:

Dragonderdreef 7
8570 Vichte
Tel: +32 56 77 77 77
Fax: +32 56 77 78 66
info@colpaertnv.be